22. 1. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Aktuality z EU v rámci agendy MPO

Ve dnech 15. – 18. ledna uskutečnilo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. V rámci tohoto zasedání europoslanci projednali návrhy z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“. Sem patří mj.  návrh směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, u které je navrhovatelem stanoviska ve výboru JURI k použití metody přepracovaného znění český poslanec Jiří Maštálka (GUE/NGL), návrh směrnice o energetické účinnosti, jehož zpravodajem je Miroslav Poche (S&D), a také návrh nařízení o správě Energetické unie. Stínovými zpravodaji u tohoto návrhu jsou poslanci Evžen Tošenovský (ECR) a Kateřina Konečná (GUE/NGL).

 

Ve čtvrtek 18. ledna navrhla Evropská komise nová a pružnější pravidla pro stanovování daně z přidané hodnoty. Členské státy by nově měly mít více možností při stanovování různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb. Nově by bylo možné zavést, kromě základní sazby DPH ve výši 15 %, také dvě samostatné sazby v rozmezí 5 – 15 % a jednu sazbu v rozmezí 0 – 15 %, přičemž bude nutné zajistit, aby byl vážený průměr sazeb DPH alespoň 12 %.  Dosavadní pravidla například umožňují členským státům uplatňovat snížené sazby DPH pouze na velmi omezený seznam odvětví a výrobků. Nová pravidla také vytvoří  lepší daňové prostředí pro malé a střední podniky, kterým v současnosti vznikají neúměrné náklady na dodržování předpisů o DPH, zejména pokud se zapojují do přeshraničního obchodu. Podrobnější informace naleznete zde.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR