2022

2022

K udělení ocenění Osobnost české chemie 2022 byl in memoriam nominován Ing. Pavel Kubíček, který po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější osobnosti společnosti Spolchemie. Byl nejen excelentním chemikem, výzkumníkem a manažerem nebo také hlavou mnoha klíčových projektů firmy Spolku pro chemickou a hutní výrobu – Spolchemie. Ve Spolchemii začal jako asistent v oboru chemického výzkumu, postupně se vypracoval, přes pozice výzkumného a vývojového pracovníka, vedoucího oddělení chemicko-inženýrské techniky, vedoucího oddělení výzkumu, až na pozici ředitele rozvoje anorganiky. Především jeho zásluhou se dnes Spolchemie orientuje na velmi perspektivní oblasti a patří ke špičce na trhu. Ve společnosti byl lídrem mnoha klíčových projektů firmy.  Naprosto klíčovým byl však v posledních deseti letech projekt SPARK a ZEBRA, ve spolupráci se zahraničním strategickým partnerem. Pavel Kubíček byl také uznávanou autoritou mezi širokou škálou profesních organizací. Jeho ocenění Ettlovou cenou pro nejvýznamnější průmyslové pracovníky v oblasti výzkumu a inovací jen dokládá jeho vysokou reputaci. Vedle toho společnost reprezentoval v mnoha dalších oblastech jako například představitel v rámci Vodíkové platformy Ústeckého kraje, spolupráce a partnerství firmy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, či Chemického fóra Ústeckého kraje. K velké lítosti všech, kteří jej znali, Pavel Kubíček nečekaně zemřel 4. března 2021.

Další osobností, které bylo ocenění uděleno in memoriam za přínos v oblasti chemické legislativy, je Ing. Oldřich Petira, CSc. Byl absolventem VŠCHT Pardubice oboru Procesy a zařízení chemického průmyslu. Absolvoval postgraduální studium v oborech Organická technologie a Průmyslová toxikologie a externě studium vědecké aspirantury v oboru Technologie vody na VŠCHT v Praze. Více jak 50 let se věnoval chemii, průmyslové toxikologii a chemické bezpečnosti. Třicet osm let strávil ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Rybitví. Byl soudním znalcem v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. Velkou část svého profesního života věnoval přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrob. Stál na úplném začátku implementace nařízení REACH a nařízení CLP v České republice. Věnoval se také problematice uvádění biocidních přípravků na trh a implementaci evropského nařízení BPR.

Další osobností české chemie se v letošním roce Ing. Vladimír Drozd, který je bývalý prezidentem SCHOD ČR a členem představenstva SCHP ČR. Vladimír Drozd věnoval celý svůj profesní život odpovědné distribuci chemických látek a směsí. Podílel se na privatizaci společnosti Chema Horní Počernice, poté dlouhá léta pracoval jako jednatel a technický ředitel společnosti Brenntag CR. Po odchodu z této společnosti se jako investiční ředitel zasloužil o modernizaci skladového areálu společnosti Oqema ve Slatiňanech. Jako prezident SCHOD ČR přivedl členské firmy společnosti k přijetí závazku, že všechny budou plnit principy Responsible Care tak, aby získaly právo užívat logo Responsible Care. Ing. Drozd se i po odchodu do důchodu aktivně podílí na práci výboru HSE SCHP ČR a jeho hodnotitelské skupiny Responsible Care.

Poslední osobnost, nominovaná v roce 2022, věnovala svou kariéru kvasné chemii. Mojmír Rychtera, prof. Ing. CSc. vystudoval na pražské VŠCHT studijní obor kvasná chemie a technologie. Posléze zde pracoval jako pedagogický asistent se zaměřením na veškerá laboratorní, poloprovozní cvičení a praxe studentů v celém kvasném průmyslu. Fermentační výroby citronové kyseliny si vyzkoušel v závodě Lachema v Kaznějově. Téma kandidátské práce orientoval na přípravu glutamové kyseliny z melasových výpalků. V rámci ověření navrhované technologie byla provedena řada poloprovozních zkoušek v závodě Vitana Byšice. Posléze na katedře působil jako odborný asistent II. Stupně. V roce 1972 nastoupil roční zahraniční stáž ve Velké Británii na University of Birmingham na Katedře chemického inženýrství v oddělení biochemického inženýrství. V té době začal přemýšlet o výuce bioinženýrství na katedře kvasné chemie na VŠCHT. Po návratu začal přednášet vybrané kapitoly, později vznikl samostatný předmět Bioinženýrství kvasných procesů. Kromě toho vznikla řada spoluprací v oblasti bioinženýrských aplikací s MCHTI v Moskvě, především s ohledem na využití membránových procesů při fermentačních procesech. Kromě membránových reaktorů se ve skupině studovaly způsoby imobilizace kvasinkových buněk s cílem zrychlení a zefektivnění fermentačních procesů. Významnou etapou působení profesora Rychtera na katedře byla spolupráce na podkladech pro výstavbu závodu na výrobu kvasničné biomasy v závodě CelPak Paskov.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR