2021

2021

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, se kterou spojil celou svou profesní kariéru.

Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problematiku technologie výroby, chemické analýzy a kvality ropných produktů, v poslední době pak na tvorbu strategií použití alternativních paliv a obnovitelných zdrojů energie v dopravě a problematiku cirkulární ekonomiky. Velice aktivní je v publikační i v manažerské a řídící činnosti v oblasti vysokého školství, již téměř 20 let působí jako proděkan či prorektor na VŠCHT Praha, druhé funkční období je předsedou Rady vysokých škol.

 

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor Technologie výroby a zpracování polymerů. V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek. Vědecky se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty pro ekologické nátěrové systémy, které mají velké aplikační využití. Odbornou spolupráci s aplikační praxí podpořil v posledních letech realizací významného projektu „Partnerství pro chemii“. Od roku 2015 zastává funkci děkana Fakulty chemicko-technologické.  

Profesor Kalenda se dlouhodobě věnuje propagaci chemie mezi studenty základních a středních škol. Svým aktivním působením podporuje významné soutěže žáků základních škol a středoškolských studentů v oboru, prohlubuje spolupráci se středními školami v oblasti vzdělávacích aktivit pro studenty i pedagogy. Stál u zrodu unikátní dnes celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, která je jednou z nejvýznamnějších propagačních akcí v oblasti chemie v ČR.  

 

Ing. František Vörös

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na katedře zpracování plastů a kaučuků. Profesní kariéru spojil se společností Kaučuk Kralupy (nyní Synthos), kde začal jako výzkumný pracovník, poté působil jako vedoucí technického odboru, odboru řízení jakosti, ekonomický a technický náměstek. Od roku 1990 působil v různých pozicích podpory obchodu a jako ředitel divize Styrenics. Byl zástupcem ČR v Plastics Europe. Je spoluautorem 24 autorských osvědčení. V současnosti pracuje jako konzultant pro Sdružení zpracovatelů expandovaného polystyrenu (EPS ČR).

 

Ing. Ivan Veselý

Během své pracovní kariéry publikoval jako spoluautor řadu vědeckých článků a odborných přednášek v oboru chemie fluorovaných sloučenin a chemie prostaglandinů a pyrethroidů, podal jako spoluautor téměř 100 patentových přihlášek v tomto oboru a podílel se na aplikovaném výzkumu ve výše uvedených oborech. Většinu své kariéry zasvětil výzkumu a výrobě prostaglandinů pod záštitou společnosti Spolana (závod kvalifikované chemie), ze kterého se později oddělila společnost Nerafarma. Tu v roce 2006 odkoupila společnost Cayman Chemicals a přejmenovala ji na Cayman Pharma. Po dobu působení v této společnosti se pan Veselý stal vůdčí postavou výzkumu a vývoje celé společnosti a je jeho velkou zásluhou, že se společnost zaměřila na výrobu prostaglandinových derivátů pro farmaceutický průmysl. Výrobky na prostaglandinové bázi jsou vyváženy do celého světa a jsou použity na výrobu finálních forem léčiv na plicní hypertenzi a zeleného zákalu. Během svého působení ve firmě pan Veselý přispěl nejen svými profesními znalostmi, ale rovněž formací nové generace výzkumníků.

 

Ing. Jaromír Hynek

V roce 1964 ukončil Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie paliv a vody. Po škole pracoval v Benzina, k. p. jako skupinový chemik v odboru techniky mazání a paliv, poté působil v Paramo Pardubice nejprve jako vedoucí výzkumu olejů, později jako technický a výrobní náměstek ředitele, poté působil jako poradce v odboru ropy a plynu Sekretariátu RVHP.  Po návratu pracoval na generálním ředitelství koncernu Chemopetrol Praha jako vedoucí odboru výroby a následně jako vedoucí odborný referent v odboru chemie a ropy Federálního ministerstva hospodářství. V roce 1992 se vrátil na Benzinu, kde vykonával funkci vedoucího oddělení maziv a po její privatizaci podniku a vzniku Benzina a.s. pracoval jako vedoucí odboru nákupu a logistiky. Od roku 2006 působí ve společnosti ČEPRO, a.s. nejprve jako specialista v odboru podpory prodeje a později jako specialista pro kvalitu zboží v odboru řízení jakosti.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR