2019

2019

Mgr. Radek Matuška

je středoškolský pedagog s řadou významných domácích i zahraničních ocenění za práci se studenty, lektorství učitelů základních a středních škol k výuce chemie, za přípravu, organizaci a hodnocení významných chemických soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol a mentoring českého týmu na mezinárodních chemických olympiádách. Velké úsilí věnuje legislativní činnosti, např. školskému zákonu – nakládání s chemickými látkami během výuky na SŠ, je redaktorem a spoluautorem volně šířených skript laboratorních cvičení z chemie realizovatelných na školách základního a středního stupně. Je mj. certifikovaným zadavatelem písemné maturitní zkoušky z chemie, členem předsednictva Ústřední komise Chemické olympiády a neúnavným propagátorem chemie mezi mladou generací.

Ing. Antonín Mlčoch, CSc.

se narodil roku 1943 ve Zlíně. Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou ve Zlíně, dále VŠCHT Pardubice (specializaci procesy a aparáty, zařízení a automatizace chemických výrob). Vědeckou aspiranturu podstoupil v Ústavu anorganické chemie AV ČR (anorganická technologie). 

Antonín Mlčoch je dlouholetým významným představitelem chemického průmyslu ČR kvůli svému přínosu pro rozvoj anorganické chemie v Přerovských chemických závodech, kde se podílel na vývoji a zprovoznění řady základních technologií. V 1967–1971 zde působil jako technolog a v období 1978–1985 jako podnikový ředitel. V Chemopetrolu Praha mezi roky 1972-1976 vykonával vedoucího odboru technického rozvoje GŘ a v Precheze a.s. Přerov zastával funkci generálního ředitele (1990-2003).

Je také autorem 11 patentů a autorem nebo spoluautorem 50 přednášek, z toho 8 v zahraničí na světových konferencích. Pracoval i ve státní správě jako vedoucí odboru technického rozvoje MPO a na závěr své profesní kariéry se věnoval vybudování 3 regionálních výzkumných center. Řadu let byl viceprezidentem SCHP ČR a po odchodu do důchodu je nadále aktivním a platným členem řídícího výboru České technologické platformy Suschem.

 

Ing. František Nečesaný, výzkumný pracovník ze skupiny Unipetrol. Pracoval ve firmě od roku 1956 jako technik a od roku 1967 jako výzkumný pracovník. Byl klíčovým pracovníkem, který se zasloužil o spuštění výrobní jednotky Chezacarbu v roce 1985 a dále se aktivně podílel na dalším vývoji tohoto unikátního produktu. Je také autorem řady patentů v oblasti čištění odpadních vod.

 

Ing. Radomír Věk, dlouholetý vrcholový manažer, který úspěšně řídil společnosti Kaučuk Kralupy, Spolanu Neratovice, Lovochemii Lovosice. Je stále aktivní a prosazuje moderní přístupy řízení a zavádění inovativních technologií v poslední zmíněné společnosti.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR