Nabídka multimodálních přeprav

Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia a.s. a člen představenstva SCHP ČR přivítal účastníky 2. národního setkání projektu ChemMultimodal. Setkání bylo vedeno formou semináře, kde přítomní mohli diskutovat detaily nabídky kombinovaných přeprav. Josef Melzel, místopředseda představenstva ČESMAD BOHEMIA vyjádřil jednoznačný zájem silničních dopravců na rozvoji kombinovaných přeprav. Konkrétní vystoupení naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (17_03_23 Pardubice, ChemMultiModal.zip)Prezentace7853 kB
Stázhněte tento souboru (2017 03 23 SCHP CR seminar Pardubice.pdf)Fotodokumentace6573 kB

Vytisknout

Analýza multimodální přepravy chemického zboží

Přiložená analýza je výstupem zpracovaným na základě dotazníkového šetření v podnicích chemického průmyslu a u operátorů kombinovaných přeprav. V rámci projektu ChemMultimodal bude na přiloženou analýzu následovat výběr společností pro pilotní projekt a příprava nástroje pro komunikaci mezi podniky a operátory přeprav. Dojde i k rozvoji kontinentálních přeprav?

Vytisknout

Návrh Koncepce nákladní dopravy

V návaznosti na dlouholeté aktivity SCHP ČR v oblasti přeprav chemikálií, zejména výstupy projektů ChemLog (2009 - 2012) a ChemLog T&T (2012 - 2015) požádalo Ministerstvo dopravy SCHP ČR o stanovisko k návrhu Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030. Návrh koncepce byl představen rovněž na 1. národním setkání projektu ChemMultimodal (zde - odkaz na článek pod bannerem).

Stanovisko SCHP ČR je přiloženo.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (SCHP ČR -  Oficiální připomínky ke KND 6.11.2016.pdf)Stanovisko476 kB

Vytisknout

ChemMultimodal – 1. národní setkání

Projekt ChemMultimodal jde v šlépějích projektů ChemLog a ChemLog T&T a navázal. Na tradičně dobrou spolupráci s organizátory největší logistické konference SpeedCHAIN. Dne 3. 11. 2016 se partneři projektů SCHP ČR a Ústecký kraj představili v Břevnovském klášteru již poosmé. Dnes přinášíme všechny prezentace z národního setkání a fotogalerii.

Prezentace 1. národního setkání projektu ChemMultimodal jsou přiloženy.

Projekt ChemMultimodal je realizovaný s podporou Evropského regionálního rozvojového fondu v rámci programu CENTRALE EUROPE. Na jeho realizaci se podílí 14 partnerů.
Na stránkách www.schp.cz má projekt své pevné místo pod bannerem s logem projektu

 

ChemMultimodal CMYK

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (16_11_03 ChemMUltimodal-1.národní setkání.zip)Prezentace24168 kB
Stázhněte tento souboru (Program.docx)Program13 kB

Vytisknout

Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky

 

schp