Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2017/776, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně přílohy VI nařízení.

Toto nařízení se použije od 1. prosince 2018. Bod 1, bod 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i) a j) a bod 3 písm. a) a b) přílohy se použijí ode dne 1. června 2017.Nařízení naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Nar_2017_776.pdf)Nar_2017_776.pdf504 kB

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení CLP doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví. Nařízení se použije od 1. ledna 2020. Nové nažízení Komise naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Nar_2017_542.pdf)Nar_2017_542.pdf361 kB

Vytisknout

Změna nařízení CLP

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)  2016/1179,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP.  Dochází ke změně přílohy VI,  tabulky 3.1 nařízení,  tabulka 3.2 se zrušuje. Toto nařízení se použije od 1. března 2018,  látky a směsi však mohou být před tímto datem  klasifikovány, označovány a baleny             v souladu s nařízením CLP ve znění tohoto nařízení.

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise  (EU) 2016/918,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně čl. 23 a příloh I-VII nařízení CLP.  Nařízení se použije ode dne 1. února 2018. 

Vytisknout

Změna nařízení CLP

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení  Komise (EU) 1221/2015,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně přílohy VI nařízení CLP, změna se použije  pro látky a směsi od 1. ledna 2017, je možné ji použít už před tímto termínem.

 

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1297/2014, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Změna se týká balení tekutých pracích prostředků v rozpustném obalu pro jednorázové použití určených pro spotřebitele. Nařízení se použije od 1. června 2015.

Vytisknout

Aktualizace Pokynů k uplatňování kritérií nařízení CLP


ECHA zveřejnila aktualizaci Pokynů k uplatňování kritérií  nařízení CLP. Pokyny jsou k dispozici v sekci  "Pokyny pro CLP"  na webu  ECHA- viz http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp?panel=application_clp_criteria. Aktualizace částí 2 a 3  byla nutná  vzhledem k přizpůsobením  technickému pokroku nařízení CLP, která vstoupila v platnost v dubnu 2011 a  v červnu 2013.  Navíc byla provedena oprava  části 1: Všeobecné zásady pro klasifikaci a označování a části 4:  Nebezpečnost pro životní prostředí  a  souvisejících  příloh I - V.

Vytisknout

Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky

 

schp