19. 12. 2021 / AKTIVITY

BENCHMARK VISITS BOZP - přijďte a uvidíte

Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pomocí nástroje Benchmark Visits.

Projekt je financován v souladu s Návrhem opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2021

Odkaz na stránky projektu

O projektu:

Obsahem projektu je nastavení podmínek fungování nástroje Benchmark Visits pro chemické firmy různé velikosti a různého zaměření v oblasti zvyšování efektivity a účinnosti procesů BOZP. Nastavené podmínky budou následně ověřeny prostřednictvím pilotního projektu (min. na 3 společnostech různé velikosti a zaměření), a výsledky ověření budou následně promítnuty do korekcí nástroje. S hotovým nástrojem (návodem) budou následně formou školení a konferencíe seznámeni pracovníci cílových skupin projektu.

Partneři z chemických společností představí prostřednictvím Benchmark Visits své inspirativní řešení problematiky BOZP pro zaměstnance jiných společností, studenty, učitele a zaměstnance státní/kolektivních organizací. Setkávání se prostřednictvím této aktivity přinese, kromě jiného, i nové profesionální a osobní kontakty.

Společnost pořádající Benchmark Visits dostane od všech účastníků zpětnou vazbu ke všem prezentovaným oblastem BOZP ve formě:

 • zpracované SWOT analýzy
 • návrhů na zlepšení, vč. doporučení nových postupů/nástrojů (nejlépe příklady z praxe)
 • návrhů plánu implementace navržených zlepšení / opatření, stanovení priorit

Rámcové cíle projektu:

Tento projekt má čtyři základní cíle: 

 1. Zavedení inovativního způsobu pro neustálé zlepšování profesních dovedností v oblasti BOZP prostřednictvím BENCHMARK VISITS (metodika pro učení a vzdělávání „na místě“)
 2. Zvýšením úrovně BOZP v podnicích sdílením osvědčených postupů, dobré praxe, odstraněním provozní slepoty při identifikování možných rizik v BOZP
 3. Snížení počtu smrtelných pracovních úrazů, úrazů s pracovní neschopností, výskytu nemocí z povolání a tím i finančních ztrát z nich
 4. Šetření nákladů na hledání a realizaci preventivních opatření (sdílením již vyzkoušených a osvědčených nástrojů, příkladů dobré praxe)

Aktivity pořádané v rámci naplňování cílů projektu:

V roce 2021 budou realizovány tyto aktivity:

 1. KA1: Benchmark Visit a BOZP- zkušenosti (analýza dostupných materiálů, výstupů z Benchmark Visits, auditů BOZP, případových studií,  popřípadě exkurse (dle pandemické situace) u výrobního podniku - s prvky BOZP, LEAN, 5S, neustálého zlepšování, vizualizace.
 2. KA2: Příprava Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu - námět, téma, harmonogram, časový plán, cíl, vyhodnocení, opatření, sdílení (v závislosti na velikosti a zaměření firmy), příprava příručky (návodu pro firmy, jak organizovat Benchmark Visits BOZP).

V roce 2022 se předpokládá realizace následujících aktivity (po ukončení aktivit KA1 a KA2):

 1. KA3: Realizace Benchmark Visits- u tří chemických společností (různé velikosti, různá zaměření), v souladu s připravovanou příručkou.
 2. KA4: Příručka Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu – elektronická verze/ tisk příručky, školící materiály.
 3. KA5: Školení pro managery BOZP (TOP managery, pracovníky provozu, učitele chemie, studenty).
 4. KA6: Konference k projektu- prezentace výsledků projektu, výstupy, výměna zkušeností, osvědčené postupy.

Realizátor projektu: SCHP ČR

Partner projektu: OS ECHO, SP ČR

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR